“Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці”: Президент Зеленський розглянув петицію

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/145362-еп “Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці”, розміщену на вебсайтi Офіційного iнтернет-представництва Президента України 29 червня 2022 року громадянином І.В.Нерозею.

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян” мною розглянуто електронну петицію № 22/145362-еп “Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці”, iнiцiйовану громадянином Нерозею Ігорем Володимировичем, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов’язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави.

Конституція України зобов’язує мене діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19).

Як Президент України та гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина зазначаю, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави Указом Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення венного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан, а Указом від 24 лютого 2022 року № 65/2022 “Про загальну мобілізацію”, затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-IX, оголошено загальну мобілізацію.

За Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” організація i порядок проведення мобілізації визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України (частина перша статті 4).

Названим Законом передбачено, що:

Президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізації держави, визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок i строки її проведення (частина п’ята та абзац перший частини дев’ятої статті 4);

організаційне керівництво мобілізацією в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України (абзац перший частини дев’ятої статті 4);

безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах ix керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях здійснюється центральними органами управління відповідних військових формувань (абзац другий частини дев’ятої статті 4 );

Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України планує i здійснює заходи щодо мобілізації у Збройних Силах України, а також бере участь у проведенні мобілізації в інших військових формуваннях (абзац одинадцятий частини другої статті 14).

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному законами України “Про військовий обов’язок i військову службу” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Законом України “Про військовий обов’язок i військову службу” визначено, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань (абзац третій частини першої статті 39).

Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.

Ураховуючи ·викладене, я звернувся до Прем’єр-Міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов’язок i військову службу.

Нагадуємо, раніше була опублікована петиція: “Заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці”. Вона зібрала необхідну кількість підписів.

Джерело: Офіційне інтернет-представництов Президента України.